På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar Upsala Idrottsförening alla välkomna till Uppsala Friidrottsarena för 2022 års USM i Friidrott 15-16 år.
Vi vill att tävlande och ledare noggrant läser nedanstående upplysningar.

Här finns PM också för nedladdning:  USM 2022 PM v2

Uppsala Friidrottsarena ligger i östra Uppsala på Råbyvägen 77 (Gränby Sportfält).

Efteranmälan kan nu göras vid Aktivas Service (nummerlappsutdelningen) i de grenar som är öppna för efteranmälan. Efteranmälan kostar 400 SEK och faktureras efter tävlingen.

Följande grenar är stängda i dagsläget: P16 1500m, P15 80m häck, P15 diskus, F15 höjd

Vi uppskattar om återbud lämnas på samma mailadress.

Uthämtning av nummerlappar (föreningsvis) sker vid Aktivas Service på läktaren utom på torsdagen då vi lämnar ut nummerlappar på IFU Arena (där också beställda matbiljetter hämtas ut).

Öppettider Aktivas Service:
Torsdag 25 augusti: 17:00-19:00 (IFU Arena vid receptionen)
Fredag 26 augusti: 10:00-19:00
Lördag 27 augusti: 08:00-18:00
Söndag 28 augusti: 08:00-15:00

Avprickning är obligatorisk och ska ske på uppsatta listor på läktaren under tak senast 60 minuter före start. För stav gäller 90 minuter.

OBS! Aktiv som prickat av sig och uteblir från start kan ha förverkat sin rätt till fortsatt deltagande i USM. Detta gäller således även vid utebliven start efter avancemang till semifinal/final.

Nummerlappen behöver inte återlämnas. Nummerlappen skall bäras på bröstet utom i stav och höjd där det är valfritt att använda den på rygg eller bröst. Reklamen får ej vikas bort. Samma nummerlapp används i alla grenar under tävlingen.

Uppvärmning sker utomhus utanför friidrottsarenan. IFU Arena är inte öppen för uppvärmning. Kastplanen bakom friidrottsarenan är tillgänglig för jogg men väl ojämn för stegringslopp. Kastplanen för inte användas för kastuppvärmning eller kastträning under USM.

Startlistor – endast heatindelning för löpningar (försök och semifinal), poolindelning i längd samt finaler anslås utanför Calling. I övrigt anslås inga startlistor utan dessa finns på internet (https://liveresults.se/).

Upprop är obligatoriskt och sker i call room (ett tält vid 100m-starten). I call room sker kontroll av tävlingsdräkt och nummerlapp.

Följande tider gäller:
20 minuter före utsatt starttid i löpgrenar
35 minuter före utsatt starttid i teknikgrenar utom stav
60 minuter före utsatt starttid i stav  OBS! 75 min innan utsatt starttid F15 och F16 söndag pga flytt av tävling inomhus!

Aktiva som inte är vid uppropet enligt tiderna ovan riskerar att ej få starta i grenen. Aktiva som missar tiden för upprop på grund av samtidig tävling i annan gren behöver säga till om detta i anslutning till uppropet till den första av dessa grenar.

När uppropet är genomfört sker gemensam inmarsch till grenen.

Officiella resultatlistor publiceras enbart på https://liveresults.se/

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter respektive grens avslutning, under förutsättning att ingen protest avgivits till grenledaren som då kan fördröja densamma.
I löpningar kommer vi att försöka samla medaljörerna direkt efter avslutad final.
I teknikgrenar går medaljörerna direkt till prisutdelning.

Omklädning sker helst individuellt hemma eller på hotell. Omklädningsrum finns annars under läktaren (inte alltför stora utrymmen).

Föreningstält kan sättas upp gräsytorna på kastplan bakom läktaren. Ingen föranmälan behövs.
Inga specifika sol- och regnskydd kommer att finnas på tävlingsområdet.

Sjukvård kommer att finnas på arenan. Läkare är normalt placerad på läktaren vid mitten av upploppet. Enklare sjukvårdsmaterial såsom plåster etc finns vid Aktivas service. 

Toaletter finns i mittengången på läktaren samt fyra torrtoaletter i kurvorna.

Försäljning av mat och dryck kommer att finnas inne på arenan. IFU Arena är dessutom öppet.

Lunch: Ett spjutkast ifrån tävlingsarenan ligger IFU Arenas restaurang som serverar lunchbuffé under tävlingsdagarna som måste förbeställas enligt inbjudan. Se ytterligare information i inbjudan (https://www.smfriidrott.se/usm-15-16-2022/lunch/).

Bilparkering finns runtom IFU Arena bredvid Uppsala Friidrottsarena. Observera att den är avgiftsbelagd (appen Parkster fungerar).

 

Allmänna tävlingsregler

 • Tävlingsdräkt från den tävlandes förening skall bäras
 • Endast tävlande och funktionärer på innerplan
 • Tävlande som önskar lämna tävlingsområdet under pågående tävling för exempelvis toalettbesök meddelar grenledaren för godkännande
 • Under pågående tävling är det inte tillåtet att använda tekniska hjälpmedel för att ge eller ta emot information inne på tävlingsutrymmet. Däremot får tävlande ta del av video/bilder tagna av person utanför tävlingsområdet så länge bildskärmen inte förs in på tävlingsutrymmet. Detta får dock inte störa andra tävlande i egen eller annan gren. Grenledaren har rätt att neka tävlande att av denna orsak lämna tävlingsutrymmet.
 • Inga egna redskap får tas med in på arenan av den aktive.
 • Tävlingsskor: Skor som är tillåtna att tävla i finns i den senaste versionen av World Athletics ”Shoe Compliance List”. I tresteg och löpgrenar som är 800m eller längre tillåts skor med maximalt 25 mm sultjocklek. I övriga grenar maximalt 20mm. Aktiva som av medicinska skäl behöver iläggssulor som gör att skosulan överskrider tillåten tjocklek måste ta med sig intyg från behandlande läkare eller fysioterapeut. Intyget ska visas upp i samband med upprop i call room.

Protest ska alltid göras muntligt till grenledare, direkt eller via Aktivas Service på läktaren. Kan göras under pågående tävling eller senast 30 minuter efter kungjorda resultat i grenen. Grenledarens beslut (oförändrat eller ändrat) kan överklagas till tävlingsjuryn. Överklagan ska göras skriftligt på avsedd blankett till Aktivas Service senast 30 minuter efter offentliggörande av grenledarens beslut. Avgift för överklagan är 400 kr (kontant eller Swish) som betalas tillbaka om överklagan medför ändrat domslut.

Specifika grenregler

Löpningar

Uppsala Friidrottsarena har åtta banor runt om.
Final avgörs alltid på utsatt finaltid.
Om semifinal utgår genomförs försök på utsatt försökstid.
Heatindelning genomförs enligt Svenska Friidrottsförbundets seedning och regel F 4.11.6–4.11.8. För regler om vidarekvalificering, se: www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/RiktlinjerSM/smkvalsystemlopning

I F15 300m är det 25 anmälda. För vidarekvalificering från försök till final gäller följande tillägg till vidarekvalificeringsreglerna:

Antal avprickade Antal heat Vidare på placering Vidare på tid
32-25 4 1 4

 

2000m genomförs i ett heat, även om antalet avprickade överstiger 20.

Korgar för överdragskläder finns vid start för löpgrenar. Korgarna tas sedan till målet efter målgång (ingen flytt av korgar för 400m, 800m och 2000m).

 

Teknikgrenar generellt

Kvaltävlingar

 • Kvaltävlingar utgår om antalet avprickade är 21 eller färre. Final går alltid på utsatt finaltid.
 • I de grenar där kvaltävling genomförs går 12 aktiva vidare till final, även i de fall färre än 12 aktiva klarat uppsatt kvalgräns.
 • Kvaltävling i höjdhopp kan avbrytas innan ribban höjs till uppsatt kvalgräns om samtliga hoppare har gått in i tävlingen, och 12 hoppare eller färre har klarat senaste höjd.
 • Aktiv som klarar uppsatt kvalgräns i längd eller spjut i sitt första eller andra försök får inte göra fler försök i kvaltävlingen.

Omvänd hopp-/kastordning i finaler

 • I längd, tresteg och kastgrenar ändras hopp- och kastordningen efter tre omgångar så att den som ligger på åttonde plats efter tre omgångar hoppar/kastar först och den som leder hoppar/kastar sist i omgång 4, 5 och 6.

Vi kommer inte att tillhandahålla Magnesia i kastgrenarna.

Höjd
Kval endast för P15 – kvalgräns till final: 169

Höjningsschema:
P16: 157-163-169-175-179-183-186-189 +2
P15:  kval: 148-154-160-164-167-169
P15:  final: 160-165-169-173-176-179 +2
F16:  139-145-151-155-159-162-165 +2
F15:  134-140-146-150-154-157-160 +2

Stav
Final direkt för alla klasser

Höjningsschema:
P16:  314-336-358-374-390-406-417-428-435-442 +5
P15:  265-283-301-319-337-350-363-373-383-391-399 +5
F16:  260-276-292-308-321-334-343-352 +5
F15:  212-229-246-263-275-287-295-303 +5

Stavar kan lämnas in på arenan fram till kl 20:00 på torsdagen samt under tävlingsdagarna.

Längd
Kvaltävling genomförs vid 22 eller fler avprickade.

Kvalgräns för final:
P16: 5,85
P15: 5,65
F16: 5,20
F15: 5,15

Hoppriktning bestäms av tävlingsledningen ca två timmar före grenstart.

Tresteg
Final direkt för alla klasser.

P16: plankor 9 och 11 m
P15: plankor 9 och 11 m
F16: planka 9 m
F15: planka 9 m

Hoppriktning bestäms av tävlingsledningen ca två timmar före grenstart.

Kula
Final direkt för alla klasser.

Diskus
Final direkt för alla klasser.
P15 avgörs utan kval, trots två för många anmälda, då samtliga får möjlighet att kasta på innerplan samt att undvika risken att kvalet utgår efter avprickning.
Diskus kastas mot söder.

Slägga
Final direkt för alla klasser.
Slägga kastas mot söder.

Spjut
Final direkt för alla klasser utom P15.
Kvalgräns till final P15: 42,00
Spjut fredag kastar norrut och spjut söndag kastar söderut.

Egna redskap ska lämnas till teknisk ledare på baksidan av läktaren (100m-starten) för kontroll senast 90 min före respektive grenstart. Ej godkända redskap behålls tills tävlingen är slut. Efter märkning av redskap återfinns det vid respektive kastgren innan start. Redskap lämnas tillbaka efter avslutad tävling i respektive gren på samma plats som inlämningen. Redskap som används i kval behålls av arrangören till final.

Vägbeskrivning
Uppsala Friidrottsarena ligger på Råbyvägen 77 i Uppsala. Från E4 tar man av vid Uppsala N. Kör mot väg 55/72 och vid nästa rondell ta av mot Gränby Sportfält. Detsamma gäller om man kommer från väg 55/72. Uppsala Friidrottsarena (samt IFU Arena och Arenahotellet) ligger på vänster sida.
Buss nr 3 mot Nyby går från Centralstationen, hållplats Lagerlöfsgatan.

https://goo.gl/maps/vnevDd3R1toV6gmq9

 

Se uppdaterad information fortlöpande här på hemsidan.

En karta över arenan och var saker sker kommer att publiceras på hemsidan.

 

Välkommen till USM i Uppsala