På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet bjuder Upsala IF in till USM 15-16 år på Uppsala Friidrottsarena den 26-28 augusti 2022

Gren och dagsprogram:

Fredag 26/8 (prel kl 12-20) Lördag 27/8 (prel kl 9:30-18) Söndag 28/8 (kl 09:30-16)

F16

(födda 2006)

100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, längd kv, diskus 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m fi, 300m häck fö, längd fi, spjut

200m sf-fi, 800m fi, 1500m hinder, 100m häck fö-sf-fi, 300m häck fi, stav, tresteg, kula, slägga

F15

(födda 2007)

80m fö-sf-fi, 800m fö, 300m häck fö, 1500m hinder, höjd kv, längd kv, diskus kv, slägga 300m fö, 800m fi, 300m häck fi, höjd, längd fi, tresteg kv, diskus, spjut kv 300m fi, 2000m, 80m häck fö-sf-fi, stav, tresteg, kula, spjut

P16

(födda 2006)

100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, längd kv, diskus, stav 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m fi, 300m häck fö, längd fi, spjut 200m sf-fi, 800m fi, 2000m hinder, 110m häck fö-sf-fi, 300m häck fi, tresteg, kula, slägga

P15

(födda 2007)

80m fö-sf-fi, 800m fö, 300m häck fö, 1500m hinder, höjd kv, stav, längd kv, diskus kv, slägga 300m fö, 800m fi, 300m häck fi, höjd, längd fi, tresteg kv, diskus, spjut kv 300m fi, 2000m, 80m häck fö-sf-fi, tresteg, kula, spjut

 

Anmälan sker på friidrottsanmalan.se via denna länk: Friidrottsanmälan (friidrottsanmalan.se)

Tävlingen är åldersbunden.

Anmälningsavgiften är 150 kr/deltagare och gren och faktureras respektive förening efter tävlingen.

Sista anmälningsdag är den 17 augusti 2022 kl 24.00. Därefter gäller efteranmälan.

Efteranmälan tas emot fram till 60 minuter före grenstart mot en avgift på 400 kr/deltagare och gren. Observera att efteranmälningar bara accepteras om det inte leder till en extra omgång eller kval.

Utländsk medborgare kan vara behörig att delta i USM förutsatt att den tävlande (i) har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år, (ii) har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening samt (iii) inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Kontakta hanna.strindhag@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

PM och tidsprogram publiceras på här på hemsidan efter anmälningstidens utgång.

Vi rekommenderar boende på Arenahotellet alldeles intill IFU Arena eller Scandic Nord. Se arenahotellet.se eller scandichotels.se/uppsala-nord

Lunchservering kommer att anordnas på IFU Arena. Se fliken ”Lunch”.

Kontakt: Upsala IF Friidrott, kansli@uiffriidrott.se
IFU Arena, Råbyvägen 7, 754 60 Uppsala, tel 073-8759101

Välkomna till Uppsala och Gränby Sportfält!

Välkommen till USM i Uppsala