Dagsprogrammet för stavhopp något modifierat för att koordinera användning av stavar med JSM-USM17.