Tidsprogram:

Se länken i toppmenyn, Tidsprogram.

Tävlingsplats:

Grimstafältet, Vällingby, Silversmedsgränd.

Vägbeskrivning:

  • Söderifrån och Stockholms innerstad, väg 275 från Essingeleden, mot Vällingby.
  • Norrifrån: E4 avfart, Turebergs trafikplats, väg 275 mot Vällingby.
  • Västerifrån: E18 avfart Hjulsta, väg 275 mot Vällingby.
  • Från Väg 275 (Bergslagsvägen) sväng av vid rondell i Vällingby alternativt Råcksta/Blackeberg, beroende på färdriktning.

Parkering:

Parkera med fördel i garage vid Råcksta T-Bana (20 kr till 24.00) eller i Åregaraget i Vällingby (0 kr, 4 tim, 20 kr/dygn) och promenera, 1 km, till Grimstafältet. Från parkering i Råcksta kan du följa snitsling från T-banan till tävlingsområdet. Det går även att parkera vid Grimsta IP (5 kr/tim, 30 kr/dygn) och promenera snitslad stig från Grimsta Ridhus vid parkeringen genom skogen, c:a 500m till Grimstafältet/banan och ytterligare 400m till målområdet. Betala parkering med parkeringsapp.

Det finns även parkeringsplatser på gatan i närliggande bostadsområden. Var noga med att följa skyltning. Det blir billigast så. Arrangören tar inget ansvar för felaktigt parkerade bilar.

Kollektiva färdmedel:

För dem som har möjlighet rekommenderar vi kollektiva färdmedel. Enklaste sättet att kollektivt ta sig till Grimstafältet är via tunnelbana. Gröna linjen mot Hässelby/Vällingby stannar i Råcksta och Vällingby och går var 10:e minut. Från Råcksta tunnelbana kommer det att vara skyltat och snitslat till tävlingsområdet. Det går även bra att åka till Vällingby och gå av mot Vällingbyhallen. Följ cykelvägen mot Grimstafältet via Grimstaskolan och Grimstahallen. Promenaden från tunnelbanan i Råcksta och Vällingby är 1 km.

Det finns olika typer av biljetter med Storstockholms Lokaltrafik, SL. Mer information finns här, SL-så köper du biljett.

Omklädning:

Omklädningsrum med dusch finns i Grimstahallen, 100-150m från tävlingsområdet. Funktionärer finns på plats för att släppa in och hålla ordning i hallen. Det finns även möjlighet att utnyttja idrottshallen för uppvärmning och andra förberedelser.

Nummerlappar och avprickning:

Uthämtning av nummerlappar sker vid start- och målområdet, skyltat. Uthämtning av nummerlapp måste ske senast 60 min före respektive lopps start. Uthämtningen sker personligen och gäller som avprickning. Uthämtning kan ske från kl.08.30, lördag och söndag, fram till en timme före dagens sista start. Tävlar du i flera klasser måste du hämta ut en nummerlapp för respektive klass. Nummerlappen innehåller ett chip för avläsning av tid vid passering av chipstationerna vid varje km-passage och målgång.

Nummerlappar ska bäras på bröstet och reklamen får INTE vikas in. Veteraner, 15-, 16 och 17-åringarna samt K/M22 har även en ”klassnummerlapp” som ska fästas på ryggen.

I ungdomsstafetten är det endast slutsträckans, alltså tredje sträckans löpare som bär nummerlapp.

Efteranmälan:

Efteranmälan sker vid start- och målområdet och görs endast mot Swish-betalning/faktura. Hässelby Friidrotts Swish-konto, 123 209 22 45.

För SM-loppen gäller efteranmälningsavgiften 530 kr för seniorer och veteraner och 430 kr för juniorer och ungdomar. Det är möjligt att efteranmäla sig fram till och med avprickningstidens slut, i anslutning till nummerlappsutlämningen. Efteranmälan tas INTE emot senare än 1 timme före start.

För SM-4:an och ungdomsstafetten kan efteranmälan ske senare om det är praktiskt möjligt, våra funktionärer vid nummerlappsutdelningen avgör det från fall till fall. Här är anmälningsavgiften vid anmälan på plats för SM-4:an och ungdomsstafetten, 150 kr.

Calling:

20 min innan utsatt starttid i callingtältet  i anslutning till starten.

Skoregler:

Maximalt tillåten sultjocklek för skor som används vid tävling i terränglöpning är 25 mm (spikskor) respektive 40 mm (skor utan spikar). Arrangör kan begära att få kontrollera de skor som tävlande har för avsikt att använda vid tävling. Sådan kontroll kan ske före eller efter tävling.

Inmarsch:

Omedelbart efter calling, men efter att föregående lopps löpare har gått i mål släpps löparna in på startområdet.

Starten:

Några minuter innan start blåser startern i visselpipan. Löparna tar av sig överdragskläderna och ställer upp på startlinjen i enlighet med startfunktionärernas direktiv. Överdragskläder läggs på anvisad plats och återfås efter målgång efter passering genom målfållan och utanför start- och målområdet.

Tävlingskläder:

I SM-tävlingarna ska de tävlande bära reglementsenlig klubbdräkt. För SM-4:an finns inga sådana regler. Inte heller för ungdomsstafetten finns något krav på tävlingsdräkten, men vi rekommenderar att löparna i lagen bär likartade kläder.

Tidtagning och resultat:

Tidtagningen hanteras av Racetimer och sker via chipläsning. Alltså extra viktigt att du sätter på dig nummerlappen ordentligt och att du har rätt nummerlapp på bröstet.

Vi kommer att ha mellantider vid varje kilometer. Vi har också en ambition att kunna redovisa ställningen i lagtävlingen löpande via speaker efter passager av mellantidsstationer. Resultaten och passertider redovisas också löpande via den länk som läggs upp på smfriidrott.se.

Prisutdelning:

Prisutdelningar genomförs löpande efter att slutgiltiga resultat finns framme. Prisutdelning sker i anslutning till start- och målområde. Vi planerar att genomföra prisutdelningen för en slutförd tävling efter att efterföljande tävling har gått i mål. Exempelvis kommer första loppets prisutdelning att förrättas efter att det andra loppet har gått i mål. Se tidsprogram för preliminära tider. Prisutdelningar görs för såväl de individuella tävlingarna som för lagtävlingarna där sådana har genomförts.

Servering:

Vi kommer att ha en fullmatad servering med korv, hamburgare, mackor, läsk, kaffe/te, bullar, frukt, godis, mm.

Sjukvård:

Sjukvårdare finns i anslutning till start- och målområde.

Protest/överklagande:

Protest mot domslut görs muntligt till löpningsledaren. Om den som protesterar är missnöjd med löpningsledarens beslut kan skriftligt överklagande lämnas in till sekretariatet – senast 30 minuter efter att resultaten från loppet publicerats – för att få beslutet omprövat av tävlingsjuryn. En deposition (400:- för ungdomar och juniorer, 500:- för övriga) betalas in i samband med att överklagandet lämnas in. Avgiften kan betalas in till Hässelby Friidrotts Swish-konto, 123 209 22 45. Om överklagandet leder till ändrat domslut betalas depositionen tillbaka.

Dopingkontroll:

Dopingkontroll kan komma att genomföras under tävlingen. Medtag därför giltig ID-handling, eftersom det är ett krav från dopingkontrollanten.

Klubbtält

Det kommer att finnas gott om utrymme att ställa upp klubbtält. Vi vill gärna att klubbtälten placeras på tävlingsområdet i nära anslutning till banan för att bidra till stämningen runt tävlingen. Dock ska detta ske utan störningar för tävlingen. Vi kommer att anvisa plats, men egna förslag kan accepteras i samråd med tävlingsledningen. Vi tar inget ansvar för tälten, även fast vi kommer att ha en vakt under natten mot söndag, så har den endast ansvar för arrangörens utrustning.

Lagtävlingar

  • Följande lagtävlingar ställs in pga. att för få möjliga lag fanns vid ordinarie anmälningstidens utgång:
  • F19
  • K60-K85
  • M60-M85

Övriga lagtävlingar kommer att genomföras så länge som minst två kompletta lag kommer till start.

Livestreaming

Friidrottskanalen kommer att sända från tävlingarna direkt båda dagarna. Länk till denna sändning finns på friidrottskanalen.se och även på smfriidrott.se.

Banan

Banan är 2 km lång och går på gräsunderlag på Grimstafältet.

Tävlingsområde med omgivningar

Välkommen till Terräng-SM – 2022!

(Terräng-SM – 2022 – PM – PDF)

         

           

Välkommen till Terräng-SM
22-23 oktober 2022 i Vällingby!