Notera i inbjudan de förändringar som beslutades vid vårens förbundsårsmöte.
  • 15-, 16- och 17-årsklasserna avgörs i et gemensamt lopp. De individuella klasserna i respektive åldersklass kvarstår, men lagtävlingen, en lagtävling, spänner över alla de tre åldersklasserna.
  • K22 och M22 tävlar tillsammans med seniorerna i K-10km respektive M-10km. De individuella tävlingarna i 22-årsklasserna kvarstår, och 22-årsjuniorerna deltar även i seniortävlingarna. Lagtävlingarna i 22-årsklasserna utgår dock. En gemensam lagtävling för alla löpare i loppet seniorer och 22-årsjuniorer genomförs istället. En anmälan i 22-årsklassen innebär således automatiskt ett deltagande i seniorklassen.