Titta hit alla ni som är 18 år och yngre. Nu går det att köpa ungdomsbiljetter till  Nordenkampen som är i Eva Lisa Holtz Arena den 12 februari. Tryck här för att säkra din biljett.
Det finns två olika biljettyper, sittplats för 175 kr och ståplats för 75 kr.

Sittplats; är beläget på den bortre långsidan. Här kommer du väldigt nära rundbanan och stav, längd och tresteg avgörs väldigt nära läktaren. Du får en bra överblick över hela arenan.

Ståplats; arenan kommer att utrustas med tre stycken ståplatsläktare. Dessa kommer att placeras vid höjdhoppet, precis utanför rundbanan och vid området för kula och viktkastning.

Skynda att säkra din biljett idag!!