Tävlingsplats: Uppsala Friidrottsarena (Råbyvägen 77 i Uppsala)
Första grenstart: kl 13.00 och sista start kl 19.40.

Tävlingsbestämmelser: https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/Lag-SMochSvenskaFriidrottscupen/

Preliminära laguppställningar anmäls senast 16 juni på Friidrottsanmälan.se (friidrottsanmalan.se). Eventuella ändringar skickas därefter löpande till LagSM22@gmail.com.
Definitiv laguppställning lämnas vid tekniska mötet kl 11.45. Eventuella justeringar därefter kan accepteras och då normalt senast 30 min före respektive grenstart. Namnen på deltagarna i stafettlagen lämnas till sekretariatet (vid eltiden) senast 60 minuter före
stafetterna startar.
OBS: Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar. Minst 17 år under kalenderåret, d.v.s. född 2005 eller tidigare för deltagare på 5000 och 3000m hinder.

Tekniska mötet sker kl 11.45 i mötesrummet bakom läktaren. Viktigt att alla lag, manliga som kvinnliga, har representant på mötet. Om någon inte kan delta kan informationen inhämtas genom tekniska delegaten, som också leder mötet.

Lottning:
Kvinnor:                          Män:
A: IF Göta Karlstad       A: Tureberg FK
B: Täby IS                        B: Hässelby SK
C: Malmö AI                   C: Mölndal AIK
D: Hässelby SK              D: Ullevi FK
E: Ullevi FK                      E: Örgryte IS
F: Upsala IF                     F: Spårvägens FK
G: Örgryte IS                 G: Upsala IF
H: Spårvägens FK         H: Malmö AI

Tidsprogrammet följer i stort standardtidsprogrammet med undantag för K/M stav och K kula som anpassning mot TV och publik.

Representationsregler för Lag-SM: Observera att enbart aktiva som hade rätt att representera sin nuvarande förening före den 15 maj 2022 kan delta i Lag-SM. (regel D 5.3.7.2). Om ni är osäker på om någon övergång blev registrerad inom denna tidsram, kontrollera listan med karensövergångar på www.friidrott.se. Icke-svensk medborgare måste ha giltigt tävlingstillstånd enligt regel D 1.5.2.2 för att få delta i Lag-SM.

Nummerlappar: Lämnas ut på tekniska mötet.
Avprickning behövs inte.
Calling/upprop: Sker för samtliga grenar vid 100m-starten. Innan grenstart: Löpningar-15min, stav- 60min, övriga teknikgrenar-30 min.

Skor: Skomodeller som finns med på World Athletics ”Shoe Compliance List” är tillåtna att använda. Aktiva som av medicinska skäl tävlar i skor med iläggssulor som gör att sulan överskrider tillåten sultjocklek (25mm för tresteg och löpgrenar 800 m och längre, 20mm för alla övriga grenar) måste i samband med upprop uppvisa intyg från läkare eller sjukgymnast som styrker de medicinska skälen.
Kontroller av tävlandes skor kan förekomma under tävlingen.

Omklädningsrum finns på IFU.
Uppvärmning sker på IFU (inomhushallen Friidrott), eller på kastplanen bakom läktaren.
Föreningstält kommer gå att sätta upp på anvisad plats, gräsytan utanför huvudentrén.

Kast: Samtliga kast sker på innerplan.
Redskapskontroll: Egna kastredskap lämnas in för kontroll bakom läktaren (vid 100m) senast 60 min
innan start av respektive kastgren.

Antal försök: 6 (längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut). Ingen omvänd hopp- och kastordning.
Höjningsschema:
M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm
K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm
Trestegsplankor föreslås på tekniska mötet till 13m för män och 11m för kvinnor.
Vid behov kan också 11m för män och 9m för kvinnor erbjudas.

Protester/överklaganden: Protest mot domslut bör framföras till grenledare i omedelbar anslutning till den händelse protesten gäller, och allra senast 15 minuter efter att resultatet offentliggjorts på resultattavlan på läktaren. Om aktiv/ledare är missnöjd med grenledarens beslut med anledning av en protest kan skriftligt överklagande lämnas in till sekretariatet. Den som överklagar ska betala en depositionsavgift på 500:-, som betalas tillbaka om tävlingsjuryn ändrar domslutet till den överklagandes favör.

Prisutdelning
sker så snart som poängen är summerade framför läktaren på gräsplanen.
Dopingkontroll kan komma att genomföras.
Sjukvård: Tävlingsläkare kommer finnas.

Mat: IFU (Terrassen) serverar lunch mellan kl 11.00-15.30 (105kr/pers).
Meny: Lunchbuffé: Asiatisk kycklinggryta med ris, Vegansk Asiatisk gryta med ris, Pasta bolognese,
Vegansk pasta bolognese. Salladsbuffé med 5-6 olika tillbehör, smör och bröd, måltidsdryck, kaffe.
Föreningsvis bokning görs på: https://cloud.caspeco.se/public/webBooking?system=se_ifuupp&unitId=16
Vänligen ange faktureringsadress och eventuell specialkost vid bokningen. Respektive förenings lunchbiljetter kvitteras ut på tävlingsdagen. (Bokningstiden ni anger är inte bindande, det går bra att deltagare kommer olika tider.) Vid frågor angående bokning/mat på IFU, kontakta Linda linda.bovin@ifuarena.se (0761-280472).

På friidrottsarenan vid läktaren finns dessutom hamburgare m.m. att köpa under hela tävlingen.

Boende: Bokas vid behov av föreningarna själva. Förslag: Scandic Uppsala Nord (scandichotels.se) eller Arenahotellet (arenahotellet.se) som ligger i anslutning till arenan.

Frågor skickas fram till 20 juni kl 12:00 till linus@uiffriidrott.se som vid behov skickar vidare till rätt person. I övrigt kontakta Aktivas service.
Aktivas service: Alexander Ebbestad 0739-668999 (kontakt under tisdagen för att kvittera ut matbiljetterna samt ackreditering till aktiva/ledare).

Välkommen till Uppsala och Lag-SM-finalen 2022!