UIF:s glädjebesked: ”Mondo” hoppar på SM på hemmaplan – Upsala Nya Tidning (unt.se)