Vi har gjort en del justeringar på  medeldistanserna under lördagen. Tidsprogrammet för de grenar som har ändrat tid är följande:
12:45:00 P16 1500m Fi /15
13:00:00 F16 1500m Fi /12
13:15:00 P17 1500m Fi /13
13:30:00 M22 1500m Fi

16:45:00 M22 800m fö /16
17:00:00 P17 800m fö /16
17:15:00 P16 800m fö /21