Turebergs Friidrottsklubb hälsar alla hjärtligt välkomna till Sollentunavallen, Strandvägen 65, Sollentuna.

Tidsprogram

Klicka här för Tidsprogram JSM-USM17 2022

F19 800m
Försök på F19 800m utgår. Final med åtta deltagare går på finaltid söndag kl 10:00.

P17 800m
Försök på P17 800m utgår. Final med 11 deltagare går på finaltid söndag kl 09:50.

P19 110m häck
Försök kl 9:00 utgår, final med 8 deltagare går 11:15.

Tävlings-PM

Klicka här för PM JSM-USM17 2022 i PDF-format

PARKERING på parkeringsplatsen ovanför Sollentunavallen (infart från Sollentunavägen). Undvik att blockera infarten till fastigheterna på Arenavägen. Fri parkering lördag-söndag i Sollentuna Centrum. 

AVPRICKNING i alla grenar: Stavhopp 90 minuter, övriga grenar 60 minuter före grenstart. Avprickningslistorna finns inne i friidrottshallen. Tresteg: ange val av planka 9m/10m/13m. Diskus och Slägga: ange om du gör höger- eller vänsterkast. 

NUMMERLAPPAR hämtas i friidrottshallen intill Avprickning. Samma nummerlapp används alla dagar. 

REDSKAPSKONTROLL: Inlämning av egna redskap sker i friidrottshallen senast 90 minuter före grenstart. Arrangören har tävlingsgodkända kastredskap för alla att använda. Redskap som lämnas in och godkänns står därefter till arrangörens förfogande och återlämnas efter tävlingen. Arrangören ersätter ej ev. skador på egna redskap. 

GRENUPPROP/CALLING på plats enligt karta över idrottsplatsen https://www.smfriidrott.se/jsm-usm17-2022/sollentunavallen/ 

Löpning: 20 minuter före start enligt tidsprogram (även semi och final) Teknikgrenar: 35 minuter före start enligt tidsprogram (både kval och final) Stavhopp: 60 minuter före start enligt tidsprogram Vid upprop kontrolleras den aktives utrustning, tävlingsdräkt, skor, ev. otillåten reklam, nummerlapp m.m. 

EFTERANMÄLAN tas emot fram till 60 minuter före grenstart i mån av plats mot en avgift om 400 kr per deltagare och gren. Observera att efteranmälningar bara accepteras om det inte leder till en extra omgång eller kval. Avgiften faktureras respektive klubb i efterhand. 

STÄNGDA GRENAR P19 200m, F19 400m häck, F19 slägga. F17 400m, F17 slägga. 

RESULTAT publiceras fortlöpande under tävlingen på http://friidrott.elitetiming.se/live 

UPPVÄRMNING sker på konstgräsplanen (frysrör 5 cm under ytan; inga spjutkast eller spikskor är tillåtna där), på löparbanorna under tak på huvudbyggnaden, i inomhushallen, i anslutning till arenan eller i Edsbergsparken. 

LÖPNING Kvalregler för löpning finns på SFIFs hemsida: https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/RiktlinjerSM/smkvalsystemlopning 

Seedning görs vid två heat eller fler. Startlistor sätts upp på anslagstavlor vid sekretariatet. 

Om försök utgår på grund av för få avprickade deltagare går finalen på finaltid. 

HOPP OCH KAST Efter upprop och inmarsch kommer varje aktiv att få TVÅ uppvärmningsförsök på tävlingsarenan i den startordning som gäller i tävlingen. Övningskast kan även göras på Sportfältet. Transport dit sker på egen hand. 

I finaltävling i kast och längd/tresteg ändras hopp- och kastordning efter de tre första omgångarna, så att den med bäst resultat hoppar/kastar sist i omgång 4-6. 

Trestegsplankor finns med avstånd 9m, 10m och 13m. Alla avstånd är med riktig planka. 

 

HÖJNINGSSCHEMA HÖJD OCH STAV 

M22

Höjd: 170-177-182-187-191-195-198-201 +2

Stav:  372-387-402-417-432-447-457-467 +5 

 

P19

Höjd: 173-179-185-191-195-199-202-205 +2

Stav: 352-372-392-407-422-437-452-463-474-481-488 +5 

 

P17

Höjd: 165-170-175-179-183-186-189 +2

Stav: 301-321-341-361-381-401-421-436-451-461-471-481-491 +5 

 

K22

Höjd: 154-160-166-169-172 +2

Stav: 322-336-350-364-374-384-391-398 +5 

 

F19

Höjd: 142-148-154-160-164-168-171-174 +2

Stav: 252-272-287-302-317-328-339-346-353 +5 

 

F17

Höjd: 141-147-153-157-161-164-167 +2

Stav: 278-294-310-326-337-348-356-364 +5 

 

KVALGRÄNSER LÄNGD 

P19 Längd 6,60 

P17 Längd 6,30 

F17 Längd 5,25 Högst tre hopp för alla i kvaltävlingen. Om inte minst 12 aktiva klarar kvalgränsen för final så fyller man på finalfältet så att det blir de 12 bästa från kvalet till finaltävlingen. De aktiva som klarar kvalgränsen i sitt första eller andra försök får inte hoppa mer i kvaltävlingen. Kvaltävling för F19 Slägga utgår för att kunna nyttja Edsbergs sportfält till enbart uppvärmningsyta för kast. 

TÄVLINGSSKOR med sultjocklek max 25 mm tillåts i löpgrenar som är 800m eller längre samt tresteg; övriga grenar max 20 mm. Aktiva som av medicinska skäl behöver tävla i skor med iläggssulor som gör att ovanstående gränsvärden överskrids ska kunna styrka det med intyg från läkare eller sjukgymnast. https://www.friidrott.se/tavling/Regler/Skoregler/ 

ANDRA TÄVLINGSBESTÄMMELSER Tävlande ska bära reglementsenlig klubbdräkt. Reklam på överdragskläder och väskor ska följa SFIF:s regler. Träningsbyxor/tights med stor tillverkarlogo på resår är ej tillåtna. Spiklängd: Max 9 mm i löpningar, längd/tresteg och stav; max 12 mm i spjut och höjd. Tidsbegränsning 60 sekunder för varje försök i teknikgrenar. Max två ansatsmarkeringar tillåtna i hoppgrenarna; ej krita/färg. Under tävling får tävlande inte medföra musikanläggningar utan hörlurar eller påslagen mobiltelefon. Ledare, tränare eller ej tävlande aktiva får inte vistas på innerplanen. 

ÖVERKLAGAN Protest under pågående tävling ska alltid göras muntligt till ansvarig grenledare. Skriftlig överklagan lämnas till sekretariatet i målhuset senast 30 minuter efter att resultatlistan har publicerats. Tid för publicering visas på anslag vid målhuset. Avgift för överklagan är 400 kr (kontant eller swish) som betalas tillbaka om juryn ändrar grenledarens beslut. 

SJUKVÅRD på gräsplanen i anslutning till mål. 

DOPINGKONTROLL kan förekomma under tävlingen. 

KIOSKFÖRSÄLJNING OCH LUNCH Kioskförsäljning under hela tävlingen. Förbeställd lunch i friidrottshallen kl 11-14 lördag och söndag. 

GLOBAL SPORT kommer att vara på plats för försäljning av skor och utrustning. 

PRISER till de tre bästa delas ut direkt efter avslutad gren. 

ÖVRIG INFORMATION: Kontakta arrangör via arrangemang@turebergfriidrott.se 

Välkommen till JSM-USM17
26-28 augusti 2022 i Sollentuna!