Följande grenar har stängts för efteranmälan eftersom en efteranmälan skulle innebära att en tävlingsomgång behöver läggas till:

  • P19 200m
  • F19 400 m häck
  • F19 slägga
  • F17 400 m
  • F17 slägga