Här hittar du PM:et för IUSM 2023

Ändring i PM 230227:

  • Max 7 mm (tidigare 6 mm) spiklängd kommer godkännas. Gäller även höjdhopp
  • Callingtiden för P15 och P16 stav har ändrats till 90 min innan start. Samtidigt ändras också avprickningstiden till 110 min innan start