Version 230224

OBS. nytt gällande rangordning av banor för 400 meter, se nedan.

Tävlingsarena
Eva Lisa Holtz Arena – Johan Banérs väg 5, Karlstad

Hitta till arenan

Parkering
Det finns fyra olika områden för parkering i anslutning till arenan. Samtliga parkeringar är avgiftsbelagda och du betalar enklast via appar från Easypark eller Parkster.

Parkering vid arenan

Arenakarta
En översikt av arenan kan ses via denna länk: ARENASKISS

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas föreningsvis vid tävlingsinformationen direkt i entrén i
Eva Lisa Holtz Arena. (Föreningar som bor på Scandic erhåller sina nummerlappar vid incheckning.) Nummerlappen ska bäras fram på bröstet med undantag för stavhopp
där den kan bäras på ryggen. Reklam får EJ vikas in.

Efteranmälan
Efteranmälan sker i mån av plats förutsatt att ingen ytterligare tävlingsomgång behövs, senast 60 minuter före resp. grenstart mot förhöjd avgift 400 kr. För stavhopp gäller 90 minuter före start. Efteranmälan görs här.

Stängda grenar
Nedanstående grenar är stängda för efteranmälan. Vill du sätta upp dig på reservlistan kan du maila sm@ifgota.se

  • F17 60 m
  • F17 1500 m
  • F19 60 m häck

Avprickning
Avprickning skall göras i samtliga grenar och sker endast digitalt via EasyRecord.se. Avprickningen öppnar samma dag som grenens första omgång genomförs och stängs automatiskt 60 minuter innan grenstart, i alla grenar utom stavhopp där det är 90 min.
Tävlande som inte prickat av sig tillåts inte starta i tävlingen.

Följande steg görs för att genomföra avprickningen:

 Gå till EasyRecord.se
 Klicka på knappen Avprickning
 Sök fram deltagare i listan över deltagare. Korrigera vid behov PB & SB
 Signera i den grå rutan för signatur
 Klicka på bekräfta avprickning

Det är möjligt att i avprickningen se vilka som är avprickade genom att trycka på knappen ”Visa avprickning per gren” och där efter välja klass och gren.

Avprickning i löpgrenar sker endast inför första loppet i grenen.
Uteblir tävlande från start i vidare tävlingsomgång dit vederbörande kvalificerat sig eller efter avprickning till grenstart riskerar hon/han att inte tillåtas starta i annan gren under mästerskapet. Eventuella återbud ska lämnas till sekretariatet.

Upprop
Obligatoriskt upprop sker i call room med kontroll av tävlingskläder mm.
• Löpgrenar: 15 min innan start.
• Teknikgrenar utom stavhopp: 40 min innan start.
• Stavhopp: 60 min innan start.
Tävlanden som prickat av sig men inte avser att tävla i grenen måste meddela återbud i call room.
Tävlande som tävlar i fler än en gren som pågår samtidigt måste meddela detta till funktionär i call room. Om inte så sker kommer tävlande inte få delta.

Skor
Varje aktiv är ansvarig att använda skor som är godkända för tävling, detta betyder att skomodellen måste finnas med i den senaste versionen av World Athletics Approved Shoe List och skosulan får inte vara högre än 25 mm (för 1500 m och tresteg) eller 20 mm (övriga grenar). Iläggsulor eller hälinlägg är tillåtna vid medicinska skäl. Om sådant inlägg gör att sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek måste de medicinska skälen kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut som den tävlande ska visa upp för aktuell grenledare och/eller skokontrollfunktionär vid call room.
Lista på godkända skor kommer finnas utanför call room.
Spikar får max vara 7mm med undantag för höjd där 12mm är tillåtet. Alla spiktyper är tillåtna.

Omklädning
Finns i begränsad omfattning i Eva Lisa Holtz Arena. Vi uppmanar deltagare att inte lämna kvar några väskor eller andra tillhörigheter i omklädningsrummen.

Uppvärmning
Sker på rakbanan utanför tävlingsområdet, se även markering på karta över hallen.

Mat/Försäljning
De som förbeställt mat erhåller matbiljetter i samband med nummerlappsutdelning.
Det går även bra att köpa lunch på plats (så långt lagret räcker). Då kostar lunchen 100kr/port ex dryck.

Lunch serveras i Sola Arena – skyltat från Eva Lisa Holtz arenas huvudentre.

Lördag 11-15

Söndag 11-14

Kiosk med lättare luncher, fika, läsk kommer finnas på plan 2 samt i kiosk nere vid huvudläktaren.
Betalning kan göras med kort,swish eller kontant.

Läktare
Hallens huvudläktare är lokaliserad på den bortre långsidan. Dessutom kommer det finnas några mindre ståplatsläktare i anslutning till höjd respektive kula/viktkastning.

Protester/Överklagan
Protest under pågående tävling ska göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av tävlande eller annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är avslutad kan protest lämnas till grenledaren via sekretariatet, senast 30 minuter efter kungjort resultat.
Överklagande av en grenledares beslut med anledning av en protest inlämnas skriftligt till sekretariat senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat) resultat tillsammans med en deposition på 400 kronor. Depositionen återbetalas om överklagandet godkänns av juryn.
Juryn behandlar överklagandet och meddelar beslut så snabbt som möjligt, se regel E 4.14.

Resultatlistor
Publiceras live på EasyRecord.se

Hallregler
Ledare, tränare och övriga åskådare får vistas på anvisat publikområde. Vi uppmanar att alla besökare till hallen inte använder uteskor inne i arenan.
Tävlingsområdet är bara till för funktionärer, tävlande och ackrediterade fotografer.
Gemensam utmarsch sker under ledning av grenledare eller annan utvald funktionär.
Om tävlande önskar lämna tävlingsområdet under pågående tävling ska det godkännas av grenledare och en funktionär ska följa den aktiva tills den är tillbaka på sin gren.

Prisutdelning

Sker direkt efter avslutad gren och pristagarna följs av funktionär till prispallen efter avslutad gren.

Löpning – försök och semi
Final körs alltid på utsatt finaltid. Om semifinal utgår går försök på försökstid.
Detta gäller även om försök och final går olika dagar.

Löpning – heatindelning
All heatindelning görs efter avprickningstiden gått ut. Seedning och poolindelning görs av förbundsseedare Jörgen Alm.

Heatindelning och banseedning görs i enlighet med SM-bestämmelserna men med en viktig skillnad.

På 400 meter kommer banorna rangordnas enligt detta:

5, 4, 6, 3, 2, 1

Höjningsschema
Höjd
K22: 151-156-161-164, 167 +2
F19: 140-147-152-157-161-165-168-171 +2
F17: 141-146-151-155-159-162-165 +2
M22: 173-178-183-188-192-196-199-202 +2
P19: 170-175-180-184-188-191-194 +2
P17: 162-167-172-177-182-185-188 +2
Stav
K22: 235-255-275-295-315-330-345-355-365-372-379 +5
F19: 251-269-287-301-315-326-337-345-353 +5
F17: 245-267-289-306-323-335-347-355-363 +5
M22: 420-434-448-458-468-475-482 +5
P19: 324-344-364-384-404-424-437-450-463-471-479-486 +5
P17: 316-336-356-376-396-411-426-437-448-456-464 +5

Redskapskontroll Kula/Vikt
Inlämning för kontroll av egna redskap ska ske senast 90 min innan grenstart.
Utomhusredskap (dvs metallkulor) kommer användas. I viktkastning är dock även inomhusredskap tillåtet.

Tresteg
I tresteg används planka på 11 respektive 13 meters avstånd från gropen, samt tejpad planka på 9 meter. Hoppordningen kan komma att justeras med hänsyn till vilket avstånd deltagarna väljer att använda.

Poolindelning Längd
Längd genomförs med uppdelning i två pooler i klasserna F17, F19, P17 och P19. En något större pool A med de ”på papperet” bättre hopparna. Efter 3 omgångar hoppar de 8 främsta vidare med ytterligare 3 hopp. Dessa 3 hopp genomförs i gropen där pool A hoppat, vilket innebär att någon från pool B kan tvingas mäta in ny ansats inför avslutningshoppen.

Stavar
Inlämning av stavar går att göra på arenan mellan kl 11:00 – 20:00 fredag och från kl 8:00 lördag.

Träning fredag
Eva Lisa Holtz Arena är tillgänglig för träning mellan 11:00 och 20:00 på fredag.

Sjukvård
Tävlingsläkare kommer finnas på arenan under båda tävlingsdagarna.

Dopingkontroll
Dopingprover kan förekomma under tävlingen. Vid dopingkontroll kontrolleras ID.

Kontakt
Projektledare – Johan Engberg tfn 0730-35 00 55 eller johan.engberg@ifgota.se
Officiell mailadress för tävlingen: sm@ifgota.se

Välkommen till IJSM-IUSM17
25-26 februari 2023 i Karlstad!