Välkommen till IJSM-IUSM17
25-26 februari 2023 i Karlstad!