I inbjudan finns också mästerskapets dagsprogram. Dagsprogrammet finns också här i en annan version. Här kan man se vilken dag respektive gren genomförs.